زیگزال دوز ، چرخکار ، برشکار ، وردست برشکار و وسط کار

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

کار دائم و یکنواخت و تعداد بالا-تسویه هفتگی

محدوده مترو ایران خودرو و پل ایران خودرو

۰۹۹۲۸۰۳۰۹۲۰