زیگزال دوز ماهر و بیرون بر

۵ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۵ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

یک ‌واحد تولیدی به تعدادی ،زیگزال دوز و بیرون بر حتی در ایام بیکاری نوروز نیازمند است
محدوده میدان آزادی