زیگزال دوز و میاندوز کار

۱۷ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگزال دوز و میاندوز کار , جهت پوشاک مردانه نیازمندیم

محدوده میدان قزوین

55483142