زیگزال دوز و میاندوز کار

۱۹ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگزال دوز و میاندوز کار , جهت پوشاک مردانه نیازمندیم

محدوده میدان قزوین

55483142