زیگزال دوز و میاندوز کار

۸ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۸ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگزال دوز و میاندوز کار , حرفه ای و وسط کارخانم و آقا , (تسویه هفتگی)
محدوده خیام
09125107546 -55596726