زیگزال‌ دوز و میان‌ دوزکار خانم

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگزال ‌دوز و میان ‌دوز کار خانم با بیمه
در محدوده بهاستان
و مزدی‌دوز بیرون‌بر نیازمندیم
09125504677