زیگزال دوز و میان دوزکار

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگزال دوز ، میان دوزکار و وسط کار نیازمندیم

محدوده مترو بهارستان

33513596