زیگزال دوز و وسط کار

۱۹ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

استخدام چند نفر زیگزال دوز و وسط کار خانم برای تولیدی معتبر

با محیطی زنانه و حقوق مکفی

محدوده شرق تهران

09123560090