زیگزال دوز و وسط کار

۲۷ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگزال دوز و وسط کار نبازمندیم کار ساده تریکو تیراژ بالا تصویه نقدی
کار برای بیرون نداریم
محدوده شهرک ولیعصر
09393739121