زیگزال دوز و وسط کار

۳۱ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگزال دوز خانم و وسط کار تریکو بچه گانه نیازمندیم

محدوده شهرک ولیعصر

۰۹۳۰۵۸۵۲۹۸۵