زیگزال دوز و وسط کار

۱۸ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

چندنفر زیگزالدوز که مسلط به راسته دوزی و میاندوز کاری و وسط کار ماهر ودوزنده ماهر
ونیمه ماهر جهت کار تریکو زنانه خانم با کار دایم وجای کاملا زنانه سالم وحقوق بالا
نیازمندیم
محدوده شهرک ولیعصر
09124115695