زیگزال دوز و چرخکار تریکو

۱۸ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

میاندوزکار ،زیگزال دوز وچرخکار تریکو نیازمندیم
محدوده شهرک آهن
09124056315