زیگزال دوز

۱۳ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تعدادی زیگزال دوز میان دوزکار , وسط کار خانم نیازمندیم

محدوده بهارستان – (تماس تا یکهفته)

0912510527677536312