استخدام زیگـزالـدوز و بستـه بنـد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

چند نفـر زیگـزالـدوز و بستـه بنـد خـانـم نیازمندیم

محدوده امیـن حضـور

0937862263133442124