زیگـزاگ میانـدوز کار

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

زیگـزاگ میانـدوز کار مـاهـر با حقـوق عـالـی جهت پوشـاک ورزشی نیازمندیم

محدوده خیابان آزادی

09121381285