شابلون زن

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تعدادی شابلون زن ماهر و یکنفر وارد به عکاسی نیازمندیم

سرویس رفت وبرگشت ازمتروشهرری

0912833513533401349