شلوار دوز

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

شلوار دوز مـاهـر و نیمه ماهـر محیطی مناسب ، تسـویه هفتگی

و حقوق خوب و ساعت کار مناسب

محدوده آذری

09126979936