مزدی دوز

۱۹ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

مزدی دوز , لباس کار , با تعداد بالای10چرخ , تسویه نقدی ، باکاردائم , از 17 تا 25هزار ,

محدوده 30متری جی

66965550