مزدی دوز

۱۹ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به تعدادی مزدی دوز ماهر , مجلسی با حداقل 5 کله چرخ , نیازمندیم

0912130523366476461