میاندوز کار

۳۰ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

میاندوز کار ماهر خانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک بچه گانه تریکو نیازمندیم

محدوده جمالزاده شمالی

0912343228366936684