وردست برشکار

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تعدادی وردست برشکار آقا و خانم ( با بیمـه )نیازمندیم

محدوده شهر قدس

46865333