وردست وکمک قیچی کار

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به یک وردست وکمک قیچی کار , با حقوق 200 / 2  نیازمندیم

محدوده هفت تیر

88811570