وسط کار

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

وسـط کـار خـانـم جهت تولیـدی پـوشـاک نیازمندیم
تماس تا یکهفته
(شهرک کاروان )
33861199