وسط کار

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تعدادی وسط کار جهت کارتریکو , مردانه،حقوق عالی،تسویه هفتگی نیازمندیم

محدوده بهارستان – تماس1هفته

0901519604109125007411