وسـط کـار و وردست برشکـار

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تعدادی وسـط کـار خـانـم و وردست برشکـار خـانم یا آقـا نیازمندیم

محدوده کارگر جنوبی

66424271