وسـط کـار

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

تعدادی وسـط کـار خـانـم و وردست برشکـار خـانم یا آقـا نیازمندیم

محدوده کارگر جنوبی

66424271