وسـط کـار

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

وسـط کـار مـاهـر خـانـم تا 35 سـال سـن نیازمندیم

محدوده شهریار ـ با سرویس

65768681