چرخکار مانتودوز

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به تعدادی چرخکار مانتودوز با مزد عالی نیازمندیم

مزدمانتو 220000ریال

77520360