چرخکار و برشکار

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

نیازمند چرخکار و برشکار در محدوده قرچک با حقوق و مزایاکافی و بیمه
در کارگاه تولیدی چتر و سایبان هستیم همراه با جای خواب.