چرخکار و وردست چرخکار

۲۴ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۴ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

شرکت معتبرتولیدکننده , پوشاک بیمارستانی , تعدادی چرخکار و وردست 

چرخکار (فوری) , بصورت موقت , نیازمند است

46077823