چرخ کار و برشکار

۱۸ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

شرکت تولیدی معتبر نیازمند برشکار ماهر و با تجربه و همچنین چرخ کار ماهر و نیمه ماهر
محدوده نسیم شهر کرج