کارگاه خیاطی

۲۸ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به یک کارگاه خیاطی یا تعدادی خیاط فورا نیازمندیم
محدوده طالقانی