کارگر ساده و خیاط راسته دوز برای تولید ماسک

۱۳ فروردین ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

خیاط راسته دوز و کارگر ساده برای بسته بندی با درآمد بیش از ۳۰۰۰۰۰۰ تومان در ماه

همراه با صبحانه و ناهار

نکات مهم : نداشتن سوء پیشینه ، بیماری شامل هر گونه از آن ، اعتیاد حتی به سیگار

، داشتن بهداشت و انضباط فردی، مشارکت در تمام کارها

محدوده چیتگر شمالی

44904019 – 09351574462