کـارگـر سـاده و شابلـون زن

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به تعـدادی کـارگـر سـاده و شابلـون زن با حقـوق بـالـا نیازمندیم 6190 639 0912

09126190639