کـارگـر سـاده

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به تعـدادی کـارگـر سـاده و شابلـون زن با حقـوق بـالـا نیازمندیم

6190 639 0912