کمک قیچی کار

۴ اسفند ۱۳۹۸

بررسی اجمالی شغل

  • تاریخ ارسال
    ۴ اسفند ۱۳۹۸
  • تاریخ انقضا
    --

توضیحات شغل

به یک کمک قیچی کار و وردست , با حقوق 200 / 2 نیازمندیم

محدوده هفت تیر

88811570