جمینی کار کیست

جمینی-کار-کیست-مداجاب

جمینی کار کیست؟

امروزه نرم افزار مطرح الگوسازی در واحد های تولیدی، مخصوصا در ایران نرم افزار جمینی است. نرم افزاری که هر روزه محبوبیت بیشتری در بین تولید کنندگان و کارخانجات پوشاک پیدا کرده است. به همین دلیلی درخواست نیرویی که مهارت الگوکشی در این نرم افزار را داشته باشد بسیار زیاد است.

جمینی-کار-مداجاب

جمینی کار فردی هست که مهارت هایی همچون الگو کشی، سایزبندی،مدلسازی، تکنیک ها دوختی و تجربه چیدمان الگو بر روی پارچه را داشته باشد. مهارت های ذکر شده از طریق تحصیلات آکادمیک و آشنایی با متود روز دنیا را خواستار است. جمینی کار می تواند نام دیگری همچون نرم افزارهای رایج را به خود بگیرد.

ولی در عصر حاضر جمینی نرم افزار مطرح در دنیای مد و پوشاک ایران است.

 

برای مشاهده مقاله، الگوساز کیست؟
بر روی لینک کلیک کنید.

ارسال دیدگاه