استایلیست کیست؟

استایلیست-کیست-مداجاب

استایلیست کیست؟

استایلیست یک طراح لباس نیست. ولی یک طراح لباس می تواند استایلیست هم باشد.

استایلیست کیست؟ در واقع شغلی است که یک فرد انتخاب می کند. فردی که از مد و لباس آگاهی دارد. این فرد مهارت هایی همچون طراحی، آماده سازی لباس، نحوه ترکیب لباس و هماهنگ سازی آن با فرم بدن را دارا بوده و علم رنگ شناسی و مهارت عکاسی را میداند. طراحان بزرگ این صنعت را میشناسد و به تاریخچه پوشاک و شیوه های تحقیقاتی اشراف دارد.

استایلیست در واقع مسئولیت تهیه لباس، ست کردن اکسسوری، تامین وسایل عکاسی و ساخت استایلی مناسب برای مخاطب را دارد. این مخاطب می تواند یک مشتری عام، یک سلبریتی، سیاستمدار و یا یک موسیقیدان باشد.

 

استایلیست-مداجاب

 

در پایان می توان گفت هر طراح لباسی به یک استالیست شخصی نیاز دارد تا چشم و گوش او در سراسر دنیا باشد.

 

برای مشاهده مقاله، آیا تو یک استایلیست هستی؟
بر روی لینک کلیک کنید.

 

ارسال دیدگاه