برشکار کیست؟

برشکار-کیست-پلتفرم-استخدام-مداجاب

برشکار کیست؟

برشکار در محیط صنعتی در ظاهر فقط برش لباس به تعداد زیاد با قیچی برقی را دارد. ولی در واقع وظایف های ریز و درشتی نیز قبل و بعد از برش به عهده دارد. این وظایف شامل چیدمان تکه های الگوی لباس بر روی پارچه، به حداقل رساندن ضایعات پارچه طی فرآیند برش، تقسیم و تحویل لباس های برش خورده به واحد دوخت یا بیرون بر را دارد. در بعضی مواقع برشکار مسئولیت نحوه دوخت لباس ها و تعیین قیمت دوخت ها هم به عهده می گیرد.

در پایان می توان گفت یک برشکار نیاز است مهارت هایی همچون الگوسازی، دوخت، برش، پارچه شناسی و اندکی حسابداری داشته باشد.

برای مشاهده مقاله، چرخکار کیست؟
بر روی لینک کلیک کنید.

ارسال دیدگاه