مدیر تولید کیست؟

مدیر-تولید-کیست-استخدام-مداجاب

مدیر تولید کیست؟

مدیر تولید کیست؟ آنها مسئول برنامه های کنترل کیفیت هستند و باید کیفی بودن فرآیند تولید مجموعه‌های لباس، از دوخت نمونه اولیه تا لباس نهایی را تحت نظارت و کنترل دقیق داشته باشند.

پلتفرم-استخدام-مداجاب

 

وظایف مدیر تولید چیست؟

  • مدیر تولید بر عملیات روزانه تولید کارخانه نظارت داشته و عهده‌دار مسئولیت برنامه‌ریزی تاکتیکی و راهبردی فرآورده‌های موجود و جدید است که در این پروسه با تیم طراحی همکاری نزدیکی دارد.
  • مهارت های لازم یک مدیر شامل توانایی تصمیم گیری در شرایط بحرانی، دانش کافی از فرایند تولید لباس، نوشتن گزارشات تولید روزانه، مهارت حل مسئله، توانایی برقراری ارتباط، مهارت در ریاضیات و فن آوری اطلاعات، مدیریت زمان و آگاهی از استاندارهای کیفیت تولید پوشاک است.

 

برای مشاهده مقاله، کارشناس تکنولوژی پوشاک کیست؟
بر روی لینک کلیک کنید.

 

ارسال دیدگاه